Zastávka č.6

Naučná stezka Vrčeň - 6 - Dobrá voda


Odpovědi na naše otázky:

1) Co dělal v lese uhlíř?

Pálil v milíři ze dřeva dřevěné uhlí, které bylo po dlouhou dobu základním zdrojem tepla pro kovářské výhně, hutě a další provozy, závislé na intenzivním zdroji tepla. Je také důležitou surovinou pro výrobu černého střelného prachu.

2) Poznáte, jaké stromy rostou v okolí studánky?

V okolí rostou:  lípa sdrčitá (Tilia cordata), jedle bělokorá (Abies alba) a smrk ztepilý (Picea abies).