Zastávka č.1

Naučná stezka Vrčeň - 1 - Na hrázi


Odpovědi na naše otázky:

1) Kdo byl opat?

Opat byl představený kláštera. Zpravidla stojí v čele opatství.

2) Proč se jeden z místních kopců jmenuje Vinná hora?

Protože zde mniši cisterciáci pěstovali vinnou révu, podobně jako v Nepomuku Na Vinici.