Pravidla Soutěže v chytání ryb

 1. Rybářské závody budou probíhat v době od 8:00 do 14:00.
 2. Rybáři jsou povinni se před zahájením chytání v den závodů (nejdříve od 7:00) zaregistrovat u pořadatelů (pod pergolou), kde jim bude přiděleno pořadové číslo.
 3. Startovné je stanoveno na 200,- Kč a hradí se při registraci.
 4. Po zaregistrování si rybář zvolí stanoviště pro chytání ryb a to tak, aby neomezoval sousední rybáře.
 5. Rybáři mohou v průběhu závodů měnit stanoviště za respektování bodu 4.
 6. Rybáři mohou chytat na jeden prut a na jeden háček. Povolené techniky: plavaná, položená, feeder.
 7. Povinná výbava: podběrák, vyprošťovač háčků.
 8. Vnadění je povoleno po zahájení závodu.
 9. Rybáři jsou povinni s chycenými rybami manipulovat s nejvyšší opatrností.
 10. Pokud rybář uloví rybu, zvednutím ruky přivolá rozhodčího, který rybu změří a rozhodne, zda bude ryba puštěna zpět do vody nebo umístěna do kádě.
 11. Za každý chycený centimetr ryby získá rybář jeden bod.
 12. Podle celkového počtu získaných bodů bude vyhodnoceno pořadí rybářů, a to ve dvou kategoriích: starší a mladší (do 15 let). V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí: 1. nejdelší úlovek, 2. větší počet úlovků, 3. los.
 13. Věcnou výhru si vybírají rybáři po ukončení závodů v následujícím pořadí: největší úlovek, 1. starší, 1. mladší, 2. starší, 2. mladší, 3. starší, 3. mladší, dále dle dosažených bodů bez ohledu na kategorii.
 14. Rybáři jsou povinni v okolí rybníku zachovávat pořádek.
 15. Veškeré spory řeší přivolaný rozhodčí. Proti jeho verdiktu není možné odvolání.
 16. V případě porušení pravidel závodu může hlavní rozhodčí rybáře ze závodu vyloučit.

Přítomnost ryb: kapr, lín, amur, hrouzek, okoun, candát, štika, plotice.

Zajištěno bohaté občerstvení!

Bližší info: 776 709 043 V. Chodora, 724 030 683 L. Chodora