Pravidla chytání ryb

Pravidla pro chytání ryb na Opatském rybníku

1. Tato pravidla upravují chytání ryb na Opatském rybníku pro členy spolku Vrčeň. Ostatním osobám je chytání ryb na rybníku zakázáno, pokud není níže stanoveno jinak.

2. Chytání ryb je povoleno od dubna do konce roku.

3. Minimální míry ryb jsou: kapr 45 cm, amur 60 cm, lín 25 cm, pstruh 30 cm, úhoř 70 cm, candát 50 cm a štika 70 cm. Maximální míry ryb jsou: kapr 60 cm. Pokud chycená ryba nesplňuje minimální míru, překračuje maximální míru nebo je hájená, musí být okamžitě puštěna zpět do rybníka.

4. Každý člen si může odnést maximálně 10 kusů ryb za rok. Tímto není dotčena možnost chytat způsobem „chyť a pusť“.

5. Pro evidenci úlovku bude každý člen zaznamenávat své úlovky ihned po ulovení do „sumáře úlovků“ v členění: druh ryby, délka, puštěno, odneseno. Tyto sumáře budou na konci roku vyhodnoceny a v dalším roce případně mohou být dosazeny další ryby.

6. Povinná výbava rybáře: podběrák, metr, sumář úlovků, pomůcka pro vyndávání háčků.

7. Chytat je povoleno maximálně na 2 pruty a to na splávek, pokud na těžko vždy na jeden návazec, v případě lovu dravých ryb přívlačí.

8. Ryby je možné chytat odkudkoliv ze břehu, kromě hráze rybníku.

9. Cizí osoby mohou na rybníku chytat pouze v přítomnosti člena spolku, při splnění výše uvedených pravidel, tak jako by chytal člen spolku sám.

10. Odchylku z těchto pravidel může povolit pouze členská případně výborová schůze. Jedná se o mimořádné jednorázové akce např. rybářské závody pro členy, rybářské závody pro veřejnost, noční rybaření apod.

11. Tyto pravidla nabývají platnosti dne 28. 3. 2018